1. Mokymosi sutartis su vairavimo mokykla

Su kiekvienu mokiniu vairavimo mokykla sudaro atskirą mokymosi sutartį. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. pagal naują Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašą, vairavimo mokykla ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti "Regitrai" informaciją apie asmenį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis, ir nurodyti: vardą, pavardę, asmens kodą, mokymo pobūdį (teorija ir (arba) praktinis vairavimas), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, kategorijas.Pasirašant sutartį su vairavimo mokykla reikėtų atkreipti dėmesį į nurodomą mokymo programą. Pagal dabartinį Susisiekimo ministerijos įsakymą minimalus teorijos valandų skaičius yra 40 akademinių valandų (toliau - ak. val.), o praktinio vairavimo - 30 ak. val.2. Teorijos paskaitos ir tvarkaraštis

Teorijos paskaitos vyksta auditorijoje, kurioje yra daug vaizdinių priemonių, stendų. Paskaitos vyksta pagal nustatytą grafiką. Taip pat yra įrengta kompiuterių klasė, kurioje galėsite mokytis Jums patogiu laiku.3. Praktinio vairavimo pamokos

Mokytis vairuoti mes siūlome automobiliu Hyundai i30 (2007 m. gamybos) kaip ir per valstybinį egzaminą VĮ "Regitroje". Automobilis tvarkingas, atitinka visus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos keliamus reikalavimus.Vairavimo mokyklos instruktorius atestuotas ir turintis liudijimą, leidžiantį mokyti vairuoti. Praktinės vairavimo pamokos vyksta individualia tvarka pagal iš anksto sudarytą grafiką.4. Mokykliniai egzaminai

Mokykliniai egzaminai yra laikomi po apmokymo kursų baigimo. Jie reikalingi tam, kad užtikrinti Jūsų sėkmę laikant valstybinį vairavimo egzaminą VĮ "Regitra" ir nepatirtumėte nereikalingų papildomų išlaidų perlaikymui.Teorijos egzaminas
Mokyklinis teorijos egzaminas susideda iš 3 bilietų (1 bilietas - 30 klausimų). Taigi viso bus 90 klausimų. Kitą bilietą leidžiama spręsti tik surinkus ne mažiau kaip 90% teisingų atsakymų (galima padaryti ne daugiau nei 3 klaidas). Jeigu Jūs gerai išsprendžiate visus 3 bilietus - esate pilnai pasiruošę teoriniam egzaminui VĮ "Regitra".Praktinis egzaminas
Baigus praktinio vairavimo pamokas, laikomas mokyklinis egzaminas. Egzamino tvarka analogiška VĮ "Regitra" egzaminavimo tvarkai. Po egzamino Jūs sužinote Jūsų vairavimo įgūdžių vertinimą ir pasirengimą praktiniam egzaminui VĮ "Regitra".Išlaikius egzaminus vairavimo mokykloje Jūs gausite kursų baigimo liudijimą, kuris galioja 1 (vienus) metus nuo išdavimo dienos.5. Valstybiniai egzaminai VĮ "Regitra"

Teorijos egzaminas VĮ "Regitra"
Praktinio vairavimo egzaminas VĮ "Regitra"

Rekvizitai

UAB "Lidvida"

Įm. Kodas: 124105256

Adresas: Kalvarijų g. 4, Vilnius

Tel.:+37062080004

El. paštas: Lidvida@gmail.com