1. Mokymosi sutartis su vairavimo mokykla

Su kiekvienu mokiniu vairavimo mokykla sudaro atskirą mokymosi sutartį. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. pagal naują Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašą, vairavimo mokykla ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti "Regitrai" informaciją apie asmenį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis, ir nurodyti: vardą, pavardę, asmens kodą, mokymo pobūdį (teorija ir (arba) praktinis vairavimas), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, kategorijas.Pasirašant sutartį su vairavimo mokykla reikėtų atkreipti dėmesį į nurodomą mokymo programą. Pagal dabartinį Susisiekimo ministerijos įsakymą minimalus teorijos valandų skaičius yra 40 akademinių valandų (toliau - ak. val.), o praktinio vairavimo - 10 ak. val.2. Teorijos paskaitos ir tvarkaraštis

Teorijos paskaitos vyksta auditorijoje, kurioje yra daug vaizdinių priemonių, stendų. Paskaitos vyksta pagal nustatytą grafiką. Taip pat yra įrengta kompiuterių klasė, kurioje galėsite mokytis Jums patogiu laiku.3. Praktinio vairavimo pamokos

Mokytis vairuoti mes siūlome motociklais YAMAHA EZ6, YAMAHA YBR125, Piaggio X9 125. Motociklai tvarkingi, atitinkantys visus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos keliamus reikalavimus.Vairavimo mokyklos instruktorius atestuotas ir turintis liudijimą, leidžiantį mokyti vairuoti. Praktinės vairavimo pamokos vyksta individualia tvarka pagal iš anksto sudarytą grafiką.4. Mokykliniai egzaminai

Mokykliniai egzaminai yra laikomi po apmokymo kursų baigimo. Jie reikalingi tam, kad užtikrinti Jūsų sėkmę laikant valstybinį vairavimo egzaminą VĮ "Regitra" ir nepatirtumėte nereikalingų papildomų išlaidų perlaikymui.Teorijos egzaminas
Mokyklinis teorijos egzaminas susideda iš 30 klausimų. Į pateiktus klausimus turėsite atsakyti per 30 minučių. Jeigu padarysite ne daugiau kaip 6 (šešias) klaidas, egzaminą išlaikysite.

Praktinis egzaminas
Baigus praktinio vairavimo pamokas, laikomas mokyklinis egzaminas. Po egzamino Jūs sužinote Jūsų vairavimo įgūdžių vertinimą ir pasirengimą praktiniam egzaminui VĮ "Regitra".Išlaikius egzaminus vairavimo mokykloje Jūs gausite kursų baigimo liudijimą, kuris galioja 1 (vienus) metus nuo išdavimo dienos.

5. Valstybiniai egzaminai VĮ "Regitra"

Teorijos egzaminas VĮ "Regitra"
Praktinio vairavimo egzaminas VĮ "Regitra"

Rekvizitai

UAB "Lidvida"

Įm. Kodas: 124105256

Adresas: Kalvarijų g. 4, Vilnius

Tel.:+37062080004

El. paštas: Lidvida@gmail.com